Absolvujte krátký test, kterým si ověříte vaši úroveň znalosti italštiny – gramatiky, slovní zásoby a kultury.

Otázky jsou řazeny podle úrovně pokročilosti (A1 až C1) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). V každé otázce je pouze jedna odpověď správná.

Test můžete kdykoli vyhodnotit tak, že sjedete na konec testovacích otázek a zmáčknete tlačítko „Vyhodnocení testu“.

Při vyplňování testu nepoužívejte slovník, výukové pomůcky a nekonzultujte s nikým své odpovědi.

Otázky60
Pokusy povolenyNeomezené
K dispoziciVždy
Míra průchodu75 %
Zpětná navigacePovoleno
You are not allowed to take this Kvíz.