KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE

Pro cizince, kteří se v České republice chtějí usídlit na delší dobu, pořádáme:

A. přípravné kurzy pro zkoušku z češtiny (písmenná a ústní část) nutnou pro udělení trvalého pobytu v souladu se novelizací zákona 326/1999 z roku 2009 a požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro úroveň A2.

B. přípravné kurzy pro zkoušku z českého jazyka, která je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit svou komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.