Absolvujte krátký test, kterým si ověříte vaši úroveň znalosti španělštiny – gramatiky, slovní zásoby a kultury.

Otázky jsou řazeny podle úrovně pokročilosti (A1 až C1) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). V každé otázce je pouze jedna odpověď správná.

Test můžete kdykoli vyhodnotit tak, že sjedete na konec testovacích otázek a zmáčknete tlačítko „Vyhodnocení testu“.

Při vyplňování testu nepoužívejte slovník, výukové pomůcky a nekonzultujte s nikým své odpovědi.

 

Otázky:59
Pokusy povoleny:Neomezené
K dispozici:Vždy
Míra průchodu:75 %
Zpětná navigace:Povoleno